Make your own free website on Tripod.com
Direktori Perkahwinan2u
Pengurusan Konflik

Home

Latest Promotion | Pengenalan Kursus | Working Paper MBKPPI | Yuran-Masa-Tarikh | Tentatif Kursus | Kemudahan | Penceramah | Disiplin | Sijil Kursus | Reservation Form | Registration Form | FAQ | Galleria

PENGURUSAN KONFLIK

Konflik Suami Isteri

          Satu situasi apabila hubngan, peranan, komunikasi, sikap nilai dan reaksi pasangan yang tidak sejajar dengan konsep perkahwinan Islam

 

Tanda-Tanda Konflik

o       Berkurangan perasaan kasih dan mesra

o       Hilang ketenangan hidup

o       Mengabaikan perlaksanaan tanggungjawab

o       Pergaulan menjadi tidak baik

o       Berlaku halangan komunikasi

o       Tidak telus / berterus terang

o       Bersikap negatif

 

Punca Punca Konflik

o       Tidak menghargai / menghormati pasangan

o       Menghadapi masalah kesihatan

o       Gagal mengimbangi kerjaya dan rumahtangga

o       Gagal memahami budaya kerja pasangan

o       Gangguan oleh factor luaran yang negatif

o       Menghadapi masalah kewangan

o       Mengamal akhlak yang buruk

o       Perbezaan budaya

 

Kesan Konflik

o       Tekanan perasaan

o       Hubungan tidak mesra

o       Abai tanggungjawab

o       Pertengkaran

o       Penganiayaan

o       Perceraian

o       Kecurangan

 

Bentuk Konflik

o       Nusyuz ( Kederhakaan daripada satu pihak )

o       Suami

         Meninggalkan isteri

         Tidak melaksanakan tanggungjawab

         Melakukan kezaliman

o       Isteri

         Keluar rumah tanpa izin

         Tidak melaksanakan tanggungjawab

         Engkar perintah suami

o       Syiqaq ( Keburukkan daripada kedua pihak )

o       Bertengkar

o       Ungkit mengungkit

o       Maki hamun

o       Saling menyalahkan

o       Tiada persefahaman

o       Melukakan perasaan

o       Darar ( Penganiayaan fizikal / mental oleh satu pihak)

o       Fizikal

         Pukul / tampar

         Sepak / tendang

         Pijak

         Cekik

         Tarik / tolak

         Kurung

o       Mental

         Halau

         Ugut

         Ungkit / maki

         Berpoya-poya / berperangai keji

         Menghina / mengaib

         Tinggal / pulau

 

 

Undang-undang Yang Berkaitan Darar / Keganasan Rumahtangga

A.     Akta /Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam

      Ada peruntukan penganiayan kepada isteri

        Aduan kepada Bahagian Penguatkuasa, Jabatan Agama Islam

        Dakwa suami di Mahkamah Syariah

        Hukuman :  Denda @ penjara @ kedua-dua

        Perintah tegahan (injuksi)

        Tuntutan cerai  / fasakh

B.     Akta Keganasan Rumahtangga / Domestic Violence Act.

o       Meliputi:

         Isteri @ suami

         Bekas isteri @ suami

         Kanak-kanak

         Orang dewasa tak berupaya

o       Mana-mana anggota keluarga

 

Keganasan Rumahtangga

                                    Ditakrifkan sama ada;

        Secara sengaja @ disedari meletakkan / cuba meletakkan mangsa dalam keadaan takut kecederaan fizikal

        Menyebabkan kecederaan fizikal

        Memaksa mangsa dengan paksa / ancaman untuk melakukan apa-apa tindakan seksual yang mangsa berhak tidak melakukan

        Mengurung / menahan mangsa tanpaq kerelaannya

        Melakukan khianat / memusnahkan / kerosakkan kepada harta benda

 

Bidangkuasa Akta Keganasan Rumahtangga

        Perintah perlindungan interim

        Perintah perlindungan

        Perintah dan kuatkuasa penangkapan

        Perintah pampasan

        Perintah kaunseling

 

C.     Kanun Keseksaan ( Panel Code )

Dibaca bersama dengan Akta Keganasan Rumahtangga

Bidang kuasa polis;

        Terima aduan

        Membuat siasatan

        Melakukan tangkapan

        Tahan untuk siasat

        Melakukan pendakwaan di Mahkamah Sivil

 

Teknik Pengurusan Konflik

        Mengenalpasti punca masalah

        Buat perubahan sikap / tingkahlaku

        Mendapatkankhidmat kaunseling

        Ubahsuai rutin hidup

        Mengatasi ikut jenis konflik

 

Teknik Mengelakkan Konflik

        Kesan perubahan pasangan

        Hinder buruk sangka

        Tangani masalah dengan segera

        Amalkan perbincangan dan sifat terbuka

        Bersedia membuat perubahan positif

        Amalkan sikap bermaafan

        Patuh hokum, undang-undang dan peraturan

        Dapatkan nasihat pakar

 

Kesan Pengabaian Pengurusan Konflik

        Pertengkaran

        Penderaan / penganiayaan

        Penderitaan / kesengsaraan

        Perpisahan / perceraian

        Kesan negatif kepada anak-anak / keluarga / agama